شیخ بی چراغ

این شیخ چراغ خویش را گم کرده است!

happy New Year

به خاطر گودریدز سال شروع سال میلادی برام قابل توجهه. 2017 هم گذشته با اتفاقاتی و 2018 داره میاد با اتفاقاتی.

۰ نظر

خدا می دونه!

من یکی اگه یاد بگیرم سکوت کنم، چی میشه...

۱ نظر

.

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟

...

کسی اینجا است؟

شعر : اخوان

عکس : christoph.hessel

۱ نظر

جمال القدس

۰ نظر

دایره

فلسفه زندگی ما دارد می شود این:


جام می و خون دل هریک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

حافظ

۰ نظر

جنگ

جنگ، درد، سیاه

دیدار، عشق، رنگ

دروغ، رنج، سیاه

تحمل، لبخند، رنگ

ترس، عذاب، سیاه

موسیقی، بخشش، رنگ

بزرگی، رنگ، رنگ، رنگ


۰ نظر

قصه ها که تمام می شوند!

دوست ندارم قصه ها تمام شوند.

به قول نمی دانم چه کسی "قصه ها که تمام می شوند، آدم ها به کجا می روند؟"

۰ نظر

شکار

بعضی ها شکار مظلومانه جامعه ای هستند که نمی تواند قضاوت نکند.

۰ نظر

هایکو

چشم انداز عریان زمستانی:

یک سگ روستا

به سوی زنی دیوانه پارس می کند.


۰ نظر

شما هم دعا کنید

خدا به من کمی عقل بدهد. و البته شفای عاجل! 

۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان